Drupal'de Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcı Nedir?

Web sitenizi ziyaret eden herkes, siz de dahil olmak üzere bir kullanıcıdır. Drupal’de Üç kullanıcı grubu vardır:

  • Oturum açmamış kullanıcılar veya anonim kullanıcılar
  • Oturum açmış kullanıcılar veya kimliği doğrulanmış kullanıcılar
  • Sitenizi yüklediğinizde otomatik olarak oluşturulan yönetici kullanıcı hesabı

Drupal, bir kullanıcıya bir veya daha fazla rol atamanıza ve her bir role defarklı izinler vermenize olanak tanır. Varsayılan olarak bir Drupal kullanıcısı kullanıcı adı, durum, saat dilimi vb. Değerler içerir, ancak kullanıcı hesaplarına özel alanlar da ekleyebilirsiniz.

İzinler nedir?

Sitenizde işlem yapma yetkisi (içerik görüntüleme, içerik düzenleme ve yapılandırmayı değiştirme dahil) izinlere tabidir. Her iznin bir adı vardır (Yayınlanan içeriği görüntüle gibi) ve bir eylemi veya küçük bir eylem alt kümesini kapsar. Sitede ilgili işlemi yapabilmesi için kullanıcıya bir izin verilmelidir; izinler eylemleri sağlayan modüller tarafından tanımlanır.

Roller nedir?

Her bir kullanıcıya doğrudan ayrı ayrı izinler atamak yerine, izinler roller halinde gruplandırılır. Sitenizde bir veya daha fazla rol tanımlayabilir ve ardından her bir role izin verebilirsiniz. Kimliği doğrulanmış ve anonim kullanıcılara verilen izinler Kimliği Doğrulanmış kullanıcı ve Anonim kullanıcı rollerinde bulunur ve sitenizi yüklerken kullandığınız yükleme profiline bağlı olarak, sitenizdeki tüm izinlere otomatik olarak atanan bir Yönetici rolü de yer alır. Sitenizdeki her kullanıcı hesabına otomatik olarak Kimliği doğrulanmış kullanıcı rolü verilir ve isteğe bağlı olarak bir veya daha fazla rol atanabilir. Bir kullanıcı hesabına rol atadığınızda, kullanıcı oturum açtığında rolün tüm izinlerine sahip olur. Sitenizde birkaç rol oluşturmak tavsiye edilir. Mesela kitapevi sitemizde sadece Blog içerik türüne içerik ekleyip sadece kendi eklediği içeriği düzenleme ve silme yetkisine sahip bir role tanımlayabiliriz. Bir de Editör Rolü oluşturup tüm içerikleir yayınlama ve yayından kaldırma yetkisini Editör rolüne verebiliriz. Editör yazarların eklediği içerikleri silemez. Sadece kontrol edip yayınlayabilir ya da yayından kaldırabilir. Bu iki rolde modül ya da tema işlemleri yapamaz, kullanıcı tanımlayamaz, içerik türü oluşturamaz. Bunun gibi çok farklı senaryolar Drupal kullanıcı yönetiminde gerçekleştirilebilir.

Standart Kullanıcı Rolleri
Yönetici (Admin): Drupal kurulumu ile birlikte oluşturulur ve sistem üzerinde tüm yetkilere sahip kullanıcıdır. Daha sonra oluşturulan hesaplara da Yönetici rülü atanablir. Yönetici hesabının ID’si 1 dir.

Kimliği doğrulanmış kullanıcı : Bu kullanıcılar web sitesine kaydolduklarında sırası ile 2,3,4,5 vb bir kullanıcı kimliği atanır. Bu kullanıcılar kaydolurken bir kullanıcı adı, eposta adresi ve parola belirler.

​​​​​​​Konuk kullanıcı: Web sitesini ziyaret eden, ancak giriş yapmayan anonim kişilerdir ve tümü sıfır (0) kullanıcı kimliğini paylaşır.

Yazar