Native VLAN Nedir? Native VLAN Nasıl Çalışır?

Bir NATIVE VLAN, 802.1Q trunk portuna atanmıştır. Trunk portlari, birden fazla VLAN ile ilişkili trafik iletimini destekleyen switchler arasındaki bağlantılardır. Bir 802.1Q trunk portu, birçok VLAN'dan gelen trafiği (etiketli trafik - tagged) ve aynı zamanda bir VLAN'dan gelmeyen trafiği (etiketsiz trafik - untagged) destekler. Etiketli trafik, çerçevenin ait olduğu VLAN'ı belirten, orijinal Ethernet frame’i başlığına eklenen 4 baytlık bir etikete sahip trafik anlamına gelir. 802.1Q trunk portu, varsayılan olarak VLAN 1 olan yerel VLAN'da etiketsiz (untagged) trafik tasir.
NATIVE LAN'lar, eski LAN senaryolarında ortak olan etiketsiz trafik ile geriye dönük uyumluluk sağlamak için IEEE 802.1Q standardında (RFC) tanımlanmıştır. NATIVE VLAN, bir trunk linkinin zıt uçlarında ortak bir tanımlayıcı (identifier) görevi görür.
NATIVE VLAN'ı VLAN 1 ve diğer VLAN'lardan farklı olarak kullanılmayan bir VLAN olarak yapılandırmak en iyi yöntemdir. Aslında, domain etki alanındaki tüm ana bağlantı noktaları için NATIVE VLAN rolünü yerine getirmek için sabit bir VLAN ayırmak iyi bir yöntemdir.

Yazar