Temel tema

Drupal 8 Temalar

drupal 8 themes, sub theme base theme starter theme

Temalar (themes) genel ifade ile web siteleri için geliştirilmiş hazır tasarım paketleridir ve ön yüz geliştiricileri (Front end Developer) tarafından HTML, CSS ve Java script vb. teknolojiler kullanarak geliştirilir. Temalar kullanıcların web siteleri ile etkileşime geçtikleri arayüzdür. 

Drupal’de yönetim arayüzü ve önyüz olmak üzere 2 tema kullanılmaktadır. Drupal için geliştirilmiş bir tema wordpress vb. diğer içerik yönetim sistemlerinde kulanılamaz.